صفحه اصلي

•    ارسال پیامک اتوماتیک برای یادآوری وقت به مشتریان
•    ارائه پیشنهاد های ویژه در مورد خدمات جدید آرایشگاه یا مزون ها
•    ارسال تشکر از تماس به نام اشخاص بعد از تماس با آرایشگاه
•    ارسال پیامک به نام برای تبریک اعیاد و مراسم به بیماران در کمتر از یک دقیقه
•    کاهش هزینه های تماس با مشتریان(هر پیامک 10 تومان هر تماس با موبایل 150 تومان)
•    تبریک اتوماتیک تولد مراجعین آرایشگاه و ارائه تخفیف به آنها در روز تولدشان
•    افزایش ارتباط موثر و ارزان با مشتریان