صفحه اصلي

•    تبریک اتوماتیک تولد ورزشکاران و ارائه تخفیف به آنها و دوستانشان در روز تولدشان
•    درست کردن کلاب پیامکی ورزشکاران و ارائه تخفیف های ویژه به آنها
•    ارسال تشکر از مراجعه به نام اشخاص بعد از آمدن به باشگاه
•    ارسال پیامک به نام برای تبریک اعیاد و مراسم به ورزشکاران در کمتر از یک دقیقه
•    افزایش ارتباط موثر و ارزان با مشتریان
•    برگزاری قرعه کشی های ماهانه در باشگاه